Zásady ochrany osobných údajov

Cookies

Všeobecné poučenie dotknutej osoby

Via Trade s. r. o.

So sídlom: SNP 1/1, Nová Dubnica 018 51

IČO: 50 329 499

Zapísaná v OR OS I, Odd: Sro, vl.č.: 33131/R

(prevádzkovateľ)

Cookies sú textové súbory, ktoré sú vytvorené pri návšteve webovej lokality www.autorealitka.sk a súčasne sú prostredníctvom webového prehliadača uložené vo Vašom  počítači či mobilnom zariadení. Zväčša ide o krátky textový súbor, ktorý je uložený na určité miesto vo Vašom zariadení.

Účelom je zabezpečiť používateľom jednoduchšie a personalizované návštevy webového portálu.

Poskytovateľ používa na svojich stránkach súbory cookies za účelom zberu štatistických údajov používateľov a ich preferencií počas používania portálu www.autorealitka.sk.

  • Technické cookies: nutné k fungovaniu webu, bez ktorých by nebol schopný riadneho používateľského využívania
  • Funkčné cookies: Pomáhajú vylepšiť a zefektívniť funkcie stránky prostredníctvom sledovania aktivít návštevníkov na nich. Tieto aktivity sú vyhodnocované k lepšiemu budúcemu využitiu stránky. K využívaniu cookies tohto druhu potrebuje prevádzkovateľ webu súhlas subjektu. Tento súhlas ste udelili „odkliknutím“ v poučení na dolnej časti obrazovky pri návšteve našej stránky.
  • Analytické/marketingové cookies: Zhromažďujú analytické a marketingové údaje za účelom prispôsobenia reklamy, ktorá sa zobrazuje aj na iných internetových lokalitách. Cookies tohto typu sú zhromažďované skriptom spoločnosti Google Inc., ktorá tieto dáta následne anonymizuje. Po anonymizácii už nejde o osobný údaj v zmysle zákona alebo GDPR, pretože anonymizované cookies nemožno priradiť konkrétnej dotknutej osobe, t.j. nemožno zistiť, ako sa konkrétny užívateľ správal.

Poznatky z cookies používame aj na reklamné účely, kedy Vám sa na základe týchto údajov môže zobrazovať reklama aj na iných webových stránkach – ide o personalizáciu, ktorá je relevantná a legitímna.

Prostredníctvom systémových nastavení prehliadačov je možné obmedziť súbory cookies a prípadne zabrániť samotnému uchovávaniu týchto súborov