Čo by ste mali vedieť pred kúpou jazdeného vozidla – identifikátory vozidla I.

20.10.2020 - Filip Sidor

Po preverení právnej stránky vozidla, čo dokážeme urobiť z domu sa môžeme vrhnúť na fyzickú obhliadku vozidla a teda v prvom rade na kontrolu identifikátorov.


!Každé vozidlo evidované na Slovensku musí mať svoje VIN číslo!(číslo karosérie)


Dá sa povedať, že väčšina vozidiel a teda všetky 

vyrobené pre európsky trh majú VIN číslo vyrazené už od výroby, ale existujú aj výnimky.

Sem patria napr.najmä vozidlá dovezené z USA. Ak vozidlo ešte nebolo evidované v SR, nemusí mať VIN číslo, ale je možné požiadať o jeho pridelenie a vyrazenie.


Čo je VIN číslo?

Jedná sa spravidla o 17 znakov kombinovanej veľkej tlačenej abecedy a arabských číslic, ale taktiež sa nájdu výnimky s rôznymi druhmi ozdobných a zvláštnych fontov. Nájdete ho vyrazené na karosérii, nalepené alebo vyrazené na typovom štítku, v oboch osvedčeniach o evidencii (technických preukazoch) a v mnohých prípadoch aj na štítku za sklom. Razenie sa obvykle nachádza na opticky ľahko dostupnej a zároveň fyzicky ťažko vymeniteľnej (zvyčajne) nosnej časti karosérie, napr. pod kapotou na pravom prednom nosníku, venci tlmiča, u spolujazdca v podlahe, v podlahe kufra atď., ale tiež to nie je pravidlo… Existujú výnimky, ako napr.už vyššie spomínané vozidlá pre americký trh (JEEP atď.), kde sa u starších modelov bežne stretnete s tým, že je potrebné rozobrať viac alebo menej plastových dielov, je k nim potrebný určitý druh náradia a zručnosti a nakoniec zistíte, že je razenie na vymeniteľnom prahu spolujazdca alebo na len veľmi ťažko vymeniteľnej časti podlahy kufru vozidla pod čalúnením.!POZOR! Pri kontrole VIN čísla nestačí skontrolovať číslo v malom rámiku pri spodnej hrane čelného okna! Je pravda, že je to najľahšie dostupný identifikátor, ale ak neviete nájsť razené VIN číslo, prípadne ho vozidlo nemá – toto VIN číslo nie je považované za oficiálny identifikátor.Keď ste VIN číslo našli je nutné aby všetkých 17 znakov z technického preukazu (OEV I/II) súhlasilo s razbou, razba by zároveň nemala byť poškodená, skorodovaná a mala by byť bezproblémov čitateľná.

Tu je potrebné zmieniť sa o offroad vozidlách a najmä tých s rebrinovým rámom, kde je zvyčajne razba priamo na ráme a vo väčšine prípadov nečitateľná alebo len veľmi ťažko čitateľná. Tento prípad by som riešil priamo so stanicou KO, pre overenie identifikátorov a či ich teda odsúhlasia alebo bude možné prideliť náhradné VIN číslo, za akých podmienok atď.


Ďaľší povinný identifikátor je aj typový/váhový štítok.

Spravidla je to malý štítok vo veľkosti priemerného smartfónu (niekedy väčší, niekedy menší) buď originálne vytlačený na nálepke alebo vyrazený na plechovom štítku prinitovanom vo valnej väčšine prípadov pod kapotou.

V prípade nálepiek ho tiež môžete nájsť na B stĺpikoch (po otvorení dverí), v kufri na podlahe, pri rezerve alebo taktiež pod kapotou – na nosníkoch alebo dokonca prednom čele, vencoch tlmičov a pod.

Váhový štítok by mal obsahovať VIN číslo, obchodné označenie výrobcu (model), hmotnostné údaje a v závislosti od výrobcu aj ďaľšie údaje ako napr.farba vozidla, číslo motora, typ motora atď.

Všetky údaje na váhovom štítku musia znova korešpondovať s údajmi v technickom preukaze.

V prípade ak je váhový štítok poškodený, nečitateľný alebo chýba sa dá objednať na akejkoľvek pobočke výrobcu vozidla – výroba a dodanie trvá spravidla 1-14 dní a stojí cca 20€.